Kako postati član UDK?

Kontakt informacije

Vlasnik Adresa Telefon E-Mail

Članstvo u našoj udruzi Dite Komarne može se ostvariti uplatom na račun u OTP Banci i to na:

  • IBAN HR2424070001100618851
  • doznaku plaćanja treba staviti “članarina za 2020. + ime i prezime” 
  • iznos članarine je 60kn

Svaki član obnavljajući članstvo steče pravo na korištenje svih stvari koje su u posjedu udruge. Kao npr, pokretni roštilj, kosilice, karijole, škare za rezanje, lopte za sve spotove, mrežu za tenis, itd. Osim toga svakom uplatom se potiču svi projekti koje udruga radi tokom cijele godine.

Svi članovi imaju pravo prvenstva na benefite koje će im udruga osigurati koliko bude u mogućnosti kao i prijašnjih godina.

Svi članovi imaju pravo na uvid financijsko stanje kako bi se transparentno vidjelo kako udruga namjenski raspolaže svime što ima!

Svakom novom članu unaprijed čestitamo na pristupu UDK.

UDK

Pošaljite dalje: