Dozvole za rekreacijski i športski ribolov na moru 2014.

Za obavljanje rekreacijskog i športskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se sa obale ili iz brodice.
Iznimno, bez dozvole rekreacijski ribolov mogu obavljati osobe mlađe od 14 godina odmetom s jednim povrazom sa ili bez korištenja štapa. Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov mogu se kupiti kod ovlaštenih distributera, odnosno u područnim jedinicama Uprave ribarstva MPRRR a od 15. srpnja 2011. dnevne i višednevne dozvole su dostupne i elektronskim putem na web-stranici Uprave ribarstva.
Športski i rekreacijski ribolov uređeni  su Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Na ove se oblike ribolova također na odgovarajući način primjenjuju odredbe drugih propisa kojima se uređuju ribolovni alati i oprema, obavljanje ribolova te zaštita riba i drugih vodenih organizama.
Područje ribolova
Športski i rekreacijski ribolov na moru je dozvoljen u cijelom ribolovnom moru RH, a zabranjen je oko objekata marikulture (na udaljenosti od 200 m od uzgajališta riba ili 100 m od uzgajališta školjkaša), u lukama i lučicama (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lučke uprave) te na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1.  listopada (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lokalne samouprave ili koncesionara).
U posebnim staništima (ušćima rijeka Dragonje, Mirne, Raše, Riječine, Zrmanje, Jadra, Žrnovnice, Cetine, Neretve i Rijeke Dubrovačke, te u Limskom i Fažanskom kanalu, Medulinskom zaljevu i uvali Klimno na Krku) i dijelovima ribolovnog mora unutar zaštićenih područja temeljem propisa o zaštiti prirode pojedini oblici športskog i rekreacijskog ribolova su posebno regulirani.
Područja nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka i Mljet), posebnih i strogih  rezervata nisu ribolovno more te je ribolov u njima ribolov uređen pravilnicima o unutrašnjem redu ustanova koje upravljaju tim područjima.Kod kupnje dozvole elektronskim putem (web shop) kupac vrši odabir ribolovne pod zone ovisno o području ribolovnog mora RH u kojem namjerava pretežno obavljati ribolov. Odabir ribolovne pod zone isključivo služi u statističke svrhe, a kupljena dozvola vrijedi za cijelo ribolovno more RH.

Vrste dozvola


Postoji više vrsta dozvola za športski i rekreacijski ribolov na moru. To su:
1. dnevne i višednevne dozvole
– za jedan (1) dan,
– za tri (3) dana,
– za sedam (7) dana i
– za trideset (30) dana;
2. godišnje dozvole
– za kalendarsku godinu.

Dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru vrijede samo uz člansku iskaznicu HSŠRM ili saveza za ribolov na moru druge države. Godišnjih dozvola za športski ribolov na moru vrijede samo uz člansku iskaznicu HSŠRM.
Dozvole za ribolov pridnenim parangalom vrijedi uz posjedovanje godišnje dozvole za športski, odnosno rekreacijski ribolov.
Dozvole za športski ribolov na moru za osobe do 18. god. života, dnevne i višednevne dozvole ne vrijede za podvodni ribolov za osobe mlađe od 16 godina.

Visina naknade za različite dozvole je:

Vrsta dozvole Naknada športski Naknada rekreacijski
jedan (1) dan; 60 60
tri (3) dana 150 150
sedam (7) dana 300 300
trideset (30) dana 700 700
Godišnja za osobe do 18 godina života i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske 10 100
Godišnja za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života 60 100
Godišnja za osobe od 19 do 59 godina života 350 500
Godišnja za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješac ne izdaje se izdaje se bez naknade
Godišnja za ribolov parangalom 300 300

 Dopušteni ribolovni alati i oprema


Ribolovac smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:
1. odmetom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;
2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;
3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj panuli i
4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada.
U obavljanju ovog ribolova dozvoljena je upotreba štapa i role.

Ribolovci vlasnici godišnjih dozvola pored navedenih ribolovnih alata i opreme smiju u ribolovu koristiti još i osti (do dva komada), naprava za lov velikog crva (do dva komada) te parangal (s ukupno do 100 udica uz posjedovanje dozvole za ribolov pridnenim parangalom).
Ovlaštnici rekreacijskih godišnjih dozvola pored prije navedenih alata u ribolovu mogu koristiti i do 3 vrše za ribu. Ovlaštenici športskih dozvola mogu u ribolovu koristiti i podvodnu pušku, i to do najviše 2 komada. Ribolov podvodnom puškom zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem. U ribolovu podvodnom puškom, obvezna je uporaba signalne plutače minimalne zapremine 10 litara, koja je konopom vezana na pojas s olovnim utezima ili za tijelo ronioca.
Mogućnosti kupnje
Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov na moru i dozvole za pridneni parangal rekreacijski ribolovac može kupiti u područnim jedinicama Ministarstva i kodovlaštenika za prodaju, kao i elektronskim putem preko ovih stranica.
Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru i dozvole za pridneni parangal športskim ribolovcima prodaje Hrvatski savez za športski ribolov na moru putem svojih članica – udruga za športski ribolov na moru. Kupnju dozvola može ostvariti i stranac ali sa ograničenim vremenom na mjesec dana.
Pošaljite dalje:

2 komentara za Dozvole za rekreacijski i športski ribolov na moru 2014.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)