Dozvole za rekreacijski ribolov na moru u 2013.-NOVO!

Od 15. srpnja 2011. godine uvodi se elektronski oblik dozvola za rekreacijski ribolov na moru u Republici Hrvatskoj, a o tome smo pisali među prvima i možete naći ovdje.

Elektronske dozvole od tog datuma možete kupiti na web-stranicama Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr/ribarstvo).

Dakako, i dalje možete dozvole kupovati na prodajnim mjestima po dolasku na more, no ova vam usluga omogućava brzu i jednostavnu kupovinu bez potrage za odgovarajućom trgovinom ili čekanja u redu! Ono što je važno znati je da elektronske dozvole nemaju obrasce niti papirnate inačice – dozvola se potvrđuje serijskim brojem kojeg dodjeljuje sustav nakon obavljene kupovine. Po obavljenoj kupovini, na adresu elektroničke pošte dostavlja se PDF dokument kojim se potvrđuje da je kupnja obavljena te koji sadrži serijski broj dozvole.

Lipote mora

Lipote mora

 

Nadamo se da će vam ova usluga biti korisna, te vam omogućiti brzu i jednostavnu kupovinu dozvola za rekreacijski ribolov na moru!

U Republici Hrvatskoj regulirano je obavljanje športskog kao i rekreacijskog ribolova na moru. Za obavljanje rekreacijskog ili športskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se sa obale ili iz brodice. Za kupnju dozvole nema preduvjeta, kao npr. položen lovački ispit kod lovaca, ili položen ribički ispit u slatkovodnom ribolovu, dovoljno je predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ovaj ribolov uređen je Zakonom o morskom ribarstvu (“Narodne novine”, br. 56/10), Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu na moru (“Narodne novine” br. 137/05), i Pravilnikom o športskom ribolovu na moru („Narodne novine“ br. 137/05).

Ribolov je trajno zabranjeno obavljati u lukama i lučicama, te na plažama i kupalištima u vremenu od 1. svibnja do 1. listopada. Zabrane su i u posebnim rezervatima; ušćima rijeka Dragonje, Mirne, Raše, Riječine, Zrmanje, Jadra, Žrnovnice, Cetine, Neretve i Rijeke Dubrovačke, te u Limskom i Fažanskom kanalu, Medulinskom zaljevu i uvali Klimno na Krku.

U korištenju udičarskog pribora kančenice, odmeta i panule dozvoljena je upotreba štapa i role.
Na područjima nacionalnih parkova Brijuni, Kornati, Krka, Mljet ribolov je uređen posebnim pravilnicima o unutrašnjem redu, i za ta područja ne vrijede ovi propisi.

REKREACIJSKI RIBOLOV NA MORU

Postoji više vrsta dozvola:

 • godišnje,
 • dnevne
 • višednevne
 • za lov tuna, igluna i iglana ( Big Game).

Godišnje dozvole izdaju se hrvatskim državljanima i stranim državljanima sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Mogu se nabaviti u područnim jedinicama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te ovlaštenika za prodaju.

Za godišnje dozvole određene su cijene:

 • 100,00 kuna za osobe do 18. godina starosti, hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata, umirovljenike i osobe koje su navršile 60 godina života.
 • 500,00 kuna za osobe od 19 do 59 godina života

Dnevne, višednevne dozvole koje kupuju najviše strani turisti, te za Big Game ribolov izdaju se u Područnim jedinicama Ministarstva, kod ovlaštenika; turističkih agencija, pojedinim ispostavama lučkih kapetanija.

Vrša i ulov

Vrša i ulov

 

Visine naknade za dnevne i višednevne dozvole utvrđene su iznosu od :

 • 60,00 kuna za jedan dan
 • 150,00 kuna za tri dana
 • 300,00 kuna za sedam dana
 • 700,00 kuna za trideset dana

U rekreacijskom ili športskom ribolovu na moru, dozvoljeno je dnevno uloviti i sakupiti ukupno do 5 kilograma riba i drugih morskih organizama.

Alati i oprema, te broj komada sa kojima je dozvoljeno obavljanje rekreacijskog ribolova na moru:

 • odmet, ukupno do dva komada, do tri udice na svakom odmetu
 • kančenica, ukupno do dva komada, sa po tri udice
 • povlačni povraz-panula, ukupno do dva komada , do tri udice na svakoj panuli
 • povraz s kukom za lov glavonožaca, do dva komada
 • naprava- trapula za lov velikog crva, do dva komada

Ovlaštenici godišnjih dozvola smiju još koristiti:

 • vrše za lov ribe do najviše tri komada
 • pridneni parangal, jedan ili više do najviše100 udica
 • osti sa ili bez upotrebe umjetnog svjetla, do dva kom.
 • napravu (trapulu) za lov velikog crva ukupno do dajviše dva komada
 • umjetnu rasvjetu (feral) do 400 (CD)

Za lov tuna, igluna i iglana, tzv. Big Game ribolov, predviđena je posebna dozvola, koja se prodaje po cijenama;

 • jedan dan 120,00 kuna
 • tri dana 300,00 kuna
 • sedam dana 600,00 kuna
 • trideset dana 1500,00 kuna

Dozvoljena su dva pribora (štapova sa rolama), sa po dvije udice.

Dnevni ulov ograničen je na jedan komad tunja ili igluna ili iglana uz obvezu prijave Upravi ribarstva, pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU

Vrste dozvola:

 • Godišnje
 • Dnevne
 • Višednevne

Dozvole vrijede samo uz predočenje članske iskaznice Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru ili druge države.

Dozvole prodaje Hrvatski savez za športski ribolov na moru, Rijeka, M. Gupca 2. (tel. 051/212-196 i 051/320-775, fax. 051/333-776, e-mail: cfosa@ri.t-com.hr.

Cijene godišnjih dozvola koje mogu koristiti Hrvatski državljani ili strani državljani sa stalnim prebivalištem u RH

 • 10 kn za osobe do 18 godina života i hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata
 • 350,00 kn za osobe od 19 do 59 godina života
 • 60,00 kn za umirovljenike ili osobe starije od 60 god.

Vrste i cijene dnevnih i višednevnih dozvola :

 • 1dan 60,00 kn
 • 3 dana 150,00 kn
 • 7 dana 300,00 kn
 • 30 dana 700,00 kn

Dozvoljena je upotreba :

 • odmet, do dva komada, sa najviše tri udice na svakom
 • kančenica do dva komada sa po najviše tri udice
 • povlačni povraz-panulu do dva komada sa najviše po tri udice
 • podvodna puška do dva komada

Ovlaštenici godišnjih dozvola mogu još koristiti i sljedeće alate:

 • stajaći pridneni parangal, jedan ili više, do ukupno 100 udica
 • povraz s kukom za lov glavonožaca do najviše dva komada
 • osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete, do najviše dva komada
 • naprava (trapula) za lov velikog crva
 • umjetnu rasvjetu-feral do najviše 400 kandela (CD).

Osoba koja obavlja podvodni ribolov smije se na, i pod morem, kretati samo vlastitom snagom. Ribariti je dozvoljeno bez upotrebe naprava koji omogućavaju disanje pod vodom (ronilačkih aparata). Ribolov se smije obavljati danju u vremenu od izlaska do zalaska sunca, uz korištenje signalne plutače-bove. Upotreba podvodne svjetiljke je dozvoljena.

 

Pošaljite dalje:

18 komentara za Dozvole za rekreacijski ribolov na moru u 2013.-NOVO!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)